logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
minus Zawiadomienia 2010
   minus Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 2 września 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW
z dnia 2 września 2010r.
 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Miasto Wołów
 
      Na podstawie art. 17 pkt. 12, 13 i 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 238 kpa Burmistrz Miasta i Gminy Wołów zawiadamia, co następuje:
 
§ 1
 
1. W dniach od 21 lipca do 13 sierpnia 2010r . w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie wyłożono do wglądu publicznego projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Miasto Wołów
 
 
2. Wykaz uwag złożonych do wyłożonej zmiany mpzp wraz ze sposobem ich uwzględnienia lub uzasadnieniem ich nieuwzględnienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia.
 
§ 2
 
Nieuwzględnione uwagi wymienione w zał. nr 1 zostaną przedłożone Radzie Miejskiej w Wołowie.
 
§ 3
 
Zgodnie z art. 7 w/w ustawy - rozstrzygnięcia burmistrza, o nieuwzględnieniu odpowiednio wniosków dotyczących zmiany mpzp, uwag dotyczących projektu zmiany mpzp - nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego.
§ 4
 
Zawiadomienie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2010-09-03 07:49:36 - Załącznik nr 1 (29.50 kB)

Ilość odwiedzin: 1102
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 2 września 2010
Skrócony opis: w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Miasto Wołów
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta I Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Łucja Barańczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Łucja Barańczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2010-09-03 07:44:08
Data udostępnienia informacji: 2010-09-03 07:44:08
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-03 07:55:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner