logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
minus Ogłoszenia - Rok 2010
   minus 2010-01-07
   minus 2010-02-23
   minus 2010-02-23
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i Ogłoszenia > Ogłoszenia - Rok 2010 > 2010-02-23

 

                                                               Wołów, 23.02.2010r.               
 
 
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w 2010 roku na realizację zadań publicznych w trybie wspierania pod nazwą:
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Wołów a w tym dzieci i młodzieży”
 
 
 

L.p.
Wnioskodawca
Przyznana kwota dotacji
na 2010 r.
1
„Promotor” Pełczyn
23.000
2
ULKS „Podlasie”
6.000
3
UKS „Krzydlina”
12.000
4
Wołowski Klub Karate
10.000
5
UKS „ZSZ Wołów”
7.000
6
„Wiatr” Wołów
8.000
7
MKP
90.000
8
„Odra” Lubiąż
25.000
9
„Sparta” Miłcz
10.000
10
TKKF „Razem”
70.000
11
KP „Ruch” Warzęgowo
10.000
12
PZW Koło Wołów
8.000
13
„Orkan” Mojęcice
10.000
14
KP Rataje
10.000
15
KP Rudno
10.000
16
PZW Koło „Odrzysko” - Lubiąż
4.000
17
KS „Orzeł” Stobno
8.000
18
KP „Herosi” St.Wołów
5.000
19
Wołowski Klub Szachowy
14.700
20
Wołowski Klub Miłośników Fantas.
2.300  
21
UKS „Jadwiga” Warzęgowo
7.000

 
 
 
 
 
                                                                             BURMISTRZ
                                                                        /-/ Witold Krochmal

Ilość odwiedzin: 1590
Nazwa dokumentu: 2010-02-23
Skrócony opis: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w 2010 roku na realizację zadań publicznych w trybie wspierania pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Wołów a w tym dzieci i młodzieży”
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Teresa Malik
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Malik
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2010-02-26 11:24:52
Data udostępnienia informacji: 2010-02-26 11:24:52
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-26 11:36:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner