logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
minus Działalność kontrolna i audyt
   plus 2004
   plus 2005
   minus 2006
   minus 2007
   minus Informacja z przeprowadzonego audytu wewnętrznego
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus 2008
   plus 2009
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus Kontrola RIO 2010
   plus Kontrole 2011
   plus Kontrole i audyt 2012
   plus Kontrole i audyt 2013
   plus Kontrole i audyt - 2014
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

 
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
 
Oznaczenie zadania audytowego:Audyt organizacyjny Wydziału Zasobów Lokalowych
Nr zadania audytowego: 2F/8
Nazwa i adres jednostki audytowanej: Urząd i Gminy Wołów, Wydział Zasobów Lokalowych (ZL), Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów
Zespół audytorów i numery upoważnień:
Piotr Wąsaty, nr up. 56/2008
Radosław Rembiś, nr up. 57/2008
 
Wykonał: Radosław Rembiś,     Data i podpis: ..............................
 
Zatwierdził: Piotr Wąsaty,                    Data i podpis: ..............................
 
 
Przedmiotowe zadanie audytowe było zadaniem pozaplanowym zapewniającym, wykonanym na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wołów oraz w uzgodnieniu z p.o. Naczelnika Wydziału Zasobów Lokalowych.
 
Zespół audytorów przeprowadził badania i testy (wywiady z audytowanym, kwestionariusze kontroli wewnętrznej, testy przeglądowe, zgodności i rzeczywiste). Wyniki badań wykazały, że funkcjonowanie badanego systemu jest zgodne z obowiązującymi przepisami, a audytorzy nie stwierdzili uchybień w zakresie legalności. Na podstawie uzyskanych wyników audytorzy stwierdzili, że konstrukcja wewnętrznych uregulowań jest zgodna z przepisami obowiązującymi w tym zakresie a ich postanowienia realizowane są w praktyce. W trzech z czterech badanych obszarów nie stwierdzono nieprawidłowości.
 
Zgodnie z ustaleniami stanu faktycznego, według stanu na dzień przeprowadzania badań, wydano 6 rekomendacji w celu poprawy funkcjonowania obszaru, w którym stwierdzono uchybienia. W związku z powyższym wydano ocenę ogólną B (w skali A-E).
 
Mając na uwadze powyższe, audytorzy wydali pozytywną opinię w sprawie adekwatności, efektywności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli wewnętrznej w badanym obszarze, z zaleceniem wdrożenia rekomendacji.

Ilość odwiedzin: 2026
Nazwa dokumentu: INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Skrócony opis: Audyt organizacyjny Wydziału Zasobów Lokalowych
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Wąsaty
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Wąsaty
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2009-09-03 10:39:15
Data udostępnienia informacji: 2009-09-03 10:39:15
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-03 10:41:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner