logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
minus Działalność kontrolna i audyt
   plus 2004
   plus 2005
   minus 2006
   minus 2007
   minus Informacja z przeprowadzonego audytu wewnętrznego
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus 2008
   plus 2009
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus Kontrola RIO 2010
   plus Kontrole 2011
   plus Kontrole i audyt 2012
   plus Kontrole i audyt 2013
   plus Kontrole i audyt - 2014
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Bezpieczeństwo i efektywność systemu pozyskiwania i przetwarzania informacji (audyt nr 1/07)                               A-0942-1/2007
 
 
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
 
 
Nazwa zadania audytowego: Bezpieczeństwo i efektywność systemu pozyskiwania i przetwarzania informacji
 
Nr zadania audytowego: 1/07
 
Jednostka audytowana: Urząd Miasta i Gminy Wołów
 
Zespół audytorów i nr up.:
Piotr Wąsaty – audytor wewnętrzny, nr up. 19/2007
Tadeusz Calanca – rzeczoznawca (art. 54 ust. 2 UoFP)
 
 
Wykonał: Piotr Wąsaty
 
Data i podpis: ................................
 
 
Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Wołowie (ze zm.), rozdział VI, obsługa informatyczna Urzędu prowadzona jest przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, podległy służbowo Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wołów. Do zadań Wydziału w zakresie obsługi informatycznej Urzędu należy w szczególności:
1.      administrowanie siecią komputerową,
2.      administrowanie bazami danych,
3.      nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną danych,
4.      nadzorowaniem nad prawidłowym tworzeniem kopii danych umożliwiających ich odtworzenie w przypadku awarii, prowadzenie kontroli antywirusowych oprogramowania,
5.      nadzór nad pracą i użytkowaniem sprzętu komputerowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
6.      wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w Urzędzie,
7.      gospodarka i instalowanie nowego sprzętu i oprogramowania,
8.      nadzór nad realizacją umów dotyczących eksploatacji systemów komputerowych.
W przedmiotowym zadaniu, audytor zwrócił szczególną uwagę na bezpieczeństwo procesu przetwarzania danych (w tym danych osobowych), z uwzględnieniem wymogów ustawowych w tym zakresie - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.97.133.883 ze zm. i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, Dz.U.04.100.1024. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że system informatyczny zapewnia średni stopień bezpieczeństwa, któremu odpowiada ocena C (w skali: A-E). Audytor wydał szereg rekomendacji do wdrożenia w okresie 6 miesięcy, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie oceny A.

Ilość odwiedzin: 2338
Nazwa dokumentu: Bezpieczeństwo i efektywność systemu pozyskiwania i przetwarzania informacji
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Wąsaty
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Wąsaty
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Suprun
Data wytworzenia informacji: 2007-12-10 10:05:41
Data udostępnienia informacji: 2007-12-10 10:05:41
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-10 10:11:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner