logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Strategie, Plany i Oferty
   minus Strategia rozwoju
   minus OFERTY INWESTYCYJNE
   minus Plan Rozwoju Lokalnego
   minus PROGRAM LIKWIDACJI AZBESTU
   minus PLAN I FAZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
   minus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WOŁÓW
   minus Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wołów na lata 2010 -2014
   minus PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
   minus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WOŁÓW NA LATA 2010-2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017
   minus Plan Gospodarki Odpadami Gminy Wołów na lata 2010–2013 z perspektywą na lata 2014-2017
   minus Strategia Rozwiązywania Problemów Spłecznych Gminy Wołów na lata 2008 - 2015
   minus PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WOŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA 2011 ROK
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


 Więcej informacji w działach:

- Przetargi nieruchomości,

- Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

oraz na stronie www.wolow.pl

a także w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie tel. 71/319 13 15.

 

Lokalizacja

Nr działki

Pow.

Forma użytkowania

Przeznaczenie terenu w MPZP

Wołów, ul. Polna

9/13, 9/11, 9/19, 8/6 Am 25

13977 mkw

Niezabudowana

AG - Tereny aktywności gospodarczej

Wołów, ul. Polna

8/2, 1/4 Am 26

8716 mkw

Niezabudowana

AG - Tereny aktywności gospodarczej

Pełczyn

679/8

13202 mkw

Niezabudowana

AG - Tereny aktywności gospodarczej

Pełczyn

216

1281 mkw

Nizebudowana

P - Tereny działalności przemysłowej

Prawików

164/4

3000 mkw

Niezabudowana

P - Tereny działalności przemysłowej

Wołów,

ul. Poznańska

37/3 i 37/4 Am 29

1195 mkw

Zabudowana pawilonem handlowym

MWU - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami

Wołów,

ul. Ludowa

10/13, 10/15 i 10/16 Am 29

5113 mkw

Zabudowana dawnym młynem

MWU - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami

Wołów,

ul. T. Kościuszki

10/1 Am 47

23045 mkw

Zabudowana obiektami po gospodarstwie szkolnym

U - Tereny usług

Wołów,

ul. Komuny Paryskiej

99 Am 27

377 mkw

Niezabudowana

U - Tereny usług

Wołów, ul. Spacerowa

7 Am 41

4184

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. J Giedroycia

16/101 Am 50

1229

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. J Giedroycia

16/103 Am 50

1260

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. J Giedroycia

16/105 Am 50

1290

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. S. Lema

16/104 Am 50

1195

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. S. Lema

16/102 Am 50

1192 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Wiejska

2/1 Am 23

1472 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. J.Kaczmarskiego

16/54 Am 50

1287 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Osiedlowa

1/63, 1/65, 6/15, 6/16, 6/17, 6/21 Am 21

1244 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ZN - tereny zieleni nieurządzonej

Uskorz Wielki

268/5

2958 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Prawików

256/2

739 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż

662/2

967 mkw

Niezabudowana

MNR-Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Prawików

160/11

1024 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Krzydlina Mała

179

1578 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Pełczyn

149/3

1560 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Pełczyn

241/6

598 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Siodłkowice

127/4

798 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Siodłkowice

147/6

2580 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Gródek

62/6

1633 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Pierusza

40/4

1300 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Pierusza

40/5

1726 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Rz - tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej

Rataje

179

4500 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz WS - tereny wód

Stary Wołów

228/11

1275 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Warzęgowo

95/1

1200 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Wróblewo

27/7

819 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Nieszkowice

145/2

3595 mkw

Niezabudowana

RM- tereny zabudowy zagrodoweji i Rł- tereny rolnicze

Krzydlina Wielka

381

929 mkw

Niezabudowana

MNR- Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej i i Rł- tereny rolnicze

Wołów,

ul. Wiejska

13/2 Am 9

3691 mkw

Niezabudowana

Tereny rolnicze – uprawy polowe

Mojęcice

430

11000 mkw

Niezabudowana

Tereny rolnicze – uprawy polowe

Gliniany

657/1

6100 mkw

Niezabudowana

Tereny rolnicze – uprawy polo

 

Ilość odwiedzin: 15522
Nazwa dokumentu: OFERTY INWESTYCYJNE
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Skopowska
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Skopowska
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Skopowska
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 10:51:50
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 10:51:50
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-22 14:56:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner