logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
minus Przetargi - Rok 2007
   minus INNE
      minus 2007-01-18 (rozstrzygnięty)
      minus 2007-02-05 (unieważniony)
      minus 2007-02-07 (rozstrzygnięty)
      minus 2007-02-08 (unieważniony)
      plus 2007-02-16 (rozstrzygnięty)
      minus 2007-03-05 (rozstrzygnięty)
      minus 2007-03-07 (rozstrzygnięty)
      minus 2007-03-06 (rozstrzygnięty)
      minus 2007-03-06 (rozstrzygnięty)
      minus 2007-03-07 (rozstrzygnięty)
      minus 2007-03-16 (rozstrzygnięty)
      minus 2007-03-21 (rozstrzygnięty)
      minus 2007-03-26 (rozstrzygnięty)
      minus 2007-03-26 (rozstrzygnięty)
      minus 2007-04-02 (rozstrzygnięty)
      minus 2007-04-04 (rozstrzygnięty)
      minus 2007-04-04 (rozstrzygnięty)
      minus 2007-04-04 (rozstrzygnięty)
      minus 2007-04-23 (unieważniony)
      minus 2007-05-08 (rozstrzygnięty)
      minus 2007-05-11 (unieważniony)
      minus 2007-07-02 (rozstrzygnięty)
      minus 2007-07-18 (unieważniony)
      minus 2007-07-24 (rozstrzygnięty)
      minus 2007-07-26 (rozstrzygnięty)
      minus 2007-08-03 (unieważniony)
      minus 2007-08-31 (rozstrzygnięty)
      minus 2007-08-31 (unieważniony)
      minus 2007-09-21 (rozstrzygnięty)
      minus 2007-10-08 (rozstrzygnięty)
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i Ogłoszenia > Przetargi - Rok 2007 > INNE

Spis dokumentów:
1. 2007-01-18 (rozstrzygnięty)
dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie
2. 2007-02-05 (unieważniony)
wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonanie zaprojektowanych sieci oraz oddanie ich do użytku na terenie miasta Wołowa.
3. 2007-02-07 (rozstrzygnięty)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa drogi - Bożeń na potrzeby Urząd Miasta i Gminy Wołów. Nr sprawy: AR 5541/1/07.
4. 2007-02-08 (unieważniony)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie placów zabaw na terenie GMINY WOŁÓW. Nr sprawy: AR/2222/02/07.
5. 2007-02-16 (rozstrzygnięty)
budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej (dodatkowy odcinek) - Uskorz Wielki na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wołów
6. 2007-03-05 (rozstrzygnięty)
wykonanie placów zabaw na terenie GMINY WOŁÓW. Nr sprawy: AR/2222/02/07.
7. 2007-03-07 (rozstrzygnięty)
wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonanie zaprojektowanych sieci oraz oddanie ich do użytku na terenie miasta Wołowa.
8. 2007-03-06 (rozstrzygnięty)
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty remontowe na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wołów.
9. 2007-03-06 (rozstrzygnięty)
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty remontowe na potrzeby Urząd Miasta i Gminy Wołów.
10. 2007-03-07 (rozstrzygnięty)
roboty remontowe i konserwacyjne na potrzeby Gmina Wołów
11. 2007-03-16 (rozstrzygnięty)
wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej (ok. 550m), wykonanie tej sieci zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Szczegóły wg Programu funkcjonalno - użytkowego.
12. 2007-03-21 (rozstrzygnięty)
Przebudowę drogi (budowa chodnika) w miejscowości Piotroniowice na terenie Gminy Wołów.
13. 2007-03-26 (rozstrzygnięty)
budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Akacjowej w Wołowie na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie.
14. 2007-03-26 (rozstrzygnięty)
budowę sieci sanitarnej na ul. Komuny Paryskiej w Wołowie na potrzeby Gminy Wołów.
15. 2007-04-02 (rozstrzygnięty)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę odwodnienia i przebudowę drogi wewnętrznej - ul. Komuny Paryskiej w Wołowie, na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie. Nr sprawy: AR 5541/4/07.
16. 2007-04-04 (rozstrzygnięty)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji dla wsi Pełczyn na potrzeby Gminy Wołów - Urząd Miasta i Gminy w Wołowie. Nr sprawy: AR 2222/7/07.
17. 2007-04-04 (rozstrzygnięty)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji dla wsi Mojęcice na potrzeby Gminy Wołów - Urząd Miasta i Gminy w Wołowie. Nr sprawy: AR 2222/8/07.
18. 2007-04-04 (rozstrzygnięty)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji dla wsi Stary Wołów na potrzeby Gminy Wołów - Urząd Miasta i Gminy w Wołowie. Nr sprawy: AR 2222/9/07.
19. 2007-04-23 (unieważniony)
remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Ratusza - siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie
20. 2007-05-08 (rozstrzygnięty)
budowa odwodnienia i przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Ścinawska w Wołowie
21. 2007-05-11 (unieważniony)
sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie dróg i placów komunikacji wewnętrznej wraz z odwodnieniem terenu garaży na ul. Korzeniowskiego w Wołowie.
22. 2007-07-02 (rozstrzygnięty)
przebudowę drogi (ciąg pieszo – rowerowy) ul. Zaułek Zielony w Wołowie na potrzeby Gminy Wołów - Urząd Miasta i Gminy w Wołowie. Nr sprawy: AR 5541/6/07.
23. 2007-07-18 (unieważniony)
Rozbudowa Centrum Edukacyjno - Turystycznego w Tarchalicach
24. 2007-07-24 (rozstrzygnięty)
Dostawa węgla kamiennego i koksu opałowego.
25. 2007-07-26 (rozstrzygnięty)
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną przy Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu.
26. 2007-08-03 (unieważniony)
Nazwa zadania: Rozbudowa Centrum Edukacyjno - Turystycznego w Tarchalicach
27. 2007-08-31 (rozstrzygnięty)
Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Bożeń na potrzeby Gminy Wołów.
28. 2007-08-31 (unieważniony)
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Lubiąż na potrzeby Gminy Wołów.
29. 2007-09-21 (rozstrzygnięty)
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Lubiąż na potrzeby Gminy Wołów
30. 2007-10-08 (rozstrzygnięty)
Przebudowa dróg osiedlowych w m. Pełczyn na potrzeby Gminy Wołów

Ilość odwiedzin: 16366
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Rafał Suprun
Osoba, która odpowiada za treść: Rafał Suprun
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Suprun
Data wytworzenia informacji: 2007-01-23 16:49:02
Data udostępnienia informacji: 2007-01-23 16:49:02
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-23 16:50:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner