logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
minus Rada Miejska w Wołowie
   minus Radni Rady Miejskiej w Wołowie VI Kadencji (2010-2014)
   minus Radni Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018)
   minus Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VI Kadencji (2010-2014)
   minus Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018)
   minus Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 4 lipca 2013 r.
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego NK-N.602.2.2014.MPF w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 45 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczb
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


KOMISJE STAŁE

RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE

 

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wołowie:

 

 1. Janusz Wygoda – Przewodniczący Komisji;

 2. Zenon Bujacz;

 3. Edward Machowski;

 4. Anna Wróbel.

 

Komisja Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Wołowie:
 

 1. Jan Tomków – Przewodniczący Komisji;

 2. Janusz Dziarski;

 3. Katarzyna Hawrylak;

 4. Małgorzata Hermaszewska

 

 

Komisja Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Wołowie:
 

 1. Witold Stankiewicz – Przewodniczący Komisji;

 2. Janusz Dziarski;

 3. Grażyna Racka;

 4. Wiesława Sawa.

 

 

Komisja Praw Obywatelskich Rady Miejskiej w Wołowie:

 

 1. Katarzyna Hawrylak – Przewodnicząca Komisji;

 2. Małgorzata Hermaszewska;

 3. Grażyna Racka,

 4. Emilia Świątek.

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Wołowie:

 

 1. Adam Pach – Przewodniczący Komisji;

 2. Janusz Czarnowski;

 3. Krzysztof Mucha;

 4. Krzysztof Rzeszowski;

 5. Grzegorz Tymczyszyn;

 6. Jan Wiącek;

 7. Janusz Wygoda.

 

 

Komisja Rozwoju i Działań Gospodarczych Rady Miejskiej w Wołowie:

 

 1. Wiesława Sawa – Przewodnicząca Komisji;

 2. Zenon Bujacz;

 3. Barbara Jagodzińska;

 4. Edward Machowski;

 5. Krzysztof Mucha;

 6. Witold Stankiewicz.

 

 

Komisja Zdrowia, Rekreacji i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Wołowie:

 

 1. Barbara Jagodzińska – Przewodnicząca Komisji;

 2. Zenon Bujacz;

 3. Małgorzata Hermaszewska;

 4. Adam Pach;

 5. Zbigniew Posacki;

 6. Waldemar Rutowicz.

 

 

 

Składy osobowe Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie ustalone na podstawie:

 1. Uchwały nr II/4/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołowie;
 2. Uchwały nr II/5/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie;
 3. Uchwały nr V/41/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2014 - rezygnacje z pracy w Komisji Finansów i Budżetu złożyli radni: Grażyna Racka, Waldemar Rutowicz, Krzysztof Rzeszowski; rezygnację z pracy w Komisji Praw Obywatelskich złożył radny Krzysztof Rzeszowski; rezygnację z pracy w Komisji Rozwoju i Działań Gospodarczych złożył radny Waldemar Rutowicz; rezygnację z pracy w Komisji Zdrowia, Rekreacji i Spraw Socjalnych złożył radny Edward Machowski;
 4. Uchwały nr XIII/78/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/4/2014 - rezygnację z pracy w Komisji Rewizyjnej złożył radny Jan Tomków;
 5. Uchwały nr XXX/181/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2014 - rezygnacje z pracy w Komisji Oświaty i Kultury złożyły radne: Anna Wróbel, Emilia Świątek;
 6. Uchwały nr XXXIII/200/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2014 - rezygnację z pracy w Komisji Praw Obywatelskich złożył radny Jan Wiącek;
 7. Uchwały nr XXXIV/208/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2014 - rezygnację z pracy w Komisji Oświaty i Kultury złożył radny Zbigniew Posacki.

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 2888
Nazwa dokumentu: Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018)
Podmiot udostępniający: Burmistrz Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Chomiak
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Chomiak
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Chomiak
Data wytworzenia informacji: 2014-11-26 11:07:40
Data udostępnienia informacji: 2014-11-26 11:07:40
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-19 09:58:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner