logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
minus Obwieszczenia 2010
   minus 2010-01-04
   minus 2010-02-22
   minus 2010-07-14
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i Ogłoszenia > Obwieszczenia 2010 > 2010-01-04

 

Wołów 04.01.2010r.
WIR/3410/74/09/1/10
 
OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – Miasto Wołów
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Wołów zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Wołowie uchwały nr XL/308/09 z dnia 22 września 2009 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wołowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 pomiędzy skrzyżowaniem ulic Rawickiej i Garwolskiej, a skrzyżowaniem ulic Ludowej i Wiejskiej.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych miejscowych planów. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie, Rynek - Ratusz, 56-100 Wołów, w terminie do 21 dni od momentu ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
zawiadamiam o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wołowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 pomiędzy skrzyżowaniem ulic Rawickiej i Garwolskiej, a skrzyżowaniem ulic Ludowej i Wiejskiej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołowie nr XL/308/09 z dnia 22 września 2009 roku.
 
Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na piśmie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Wołowie, Rynek - Ratusz, 56-100 Wołów, lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
 
 
 

Ilość odwiedzin: 1355
Nazwa dokumentu: 2010-01-04
Skrócony opis: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – Miasto Wołów
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Łucja Barańczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Łucja Barańczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2010-01-15 15:32:18
Data udostępnienia informacji: 2010-01-15 15:32:18
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-26 11:43:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner