logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Urząd Miejski w Wołowie > Telefony i eMaiĺe

 
   
Burmistrz:   
Dariusz Chmura
  71 319 13 05  
     
Z-ca Burmistrza:  
Jacek Włosek
  71 319 13 05
 
     
Sekretarz:  
Anna Brodziak - Cisak   71 319 13 05  
     
Sekretariat:
 
    71 319 13 05  
    71 319 13 07  
    71 319 13 03  
     
Punkt Obsługi Klienta:
  71 319 13 00  
     
Przewodniczący Rady Miejskiej:
 
Janusz Dziarski
 
 
 
 tel. kom.605 834 850
 
Biuro Rady Miejskiej:
 
 
Edyta Bagińska
Magdalena Przybytek
  71 319 13 11
 
Katarzyna Pieczonka
  71 319 13 02
 
     
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:
 
   
Kierownik Wydziału :  
Anna Mądrzycka
  71 319 13 28
 
  anna.madrzycka@wolow.pl
Kadry :
 
   
Wanda Zdych
  71 319 13 32
 
Małgorzata Malinowska
  71 319 13 32
 
     
Audyt wewnętrzny :
   
Artur Gaweł
  71 319 13 04
 
     
Zamówienia publiczne :
   
Karolina Grochowska
  71 319 13 39
 
     
Archiwum :
   
Anna Wojtyna
  71 319 13 29
 
     
Referat Informatyczno-Telekomunikacyjny :  
   
Adrian Kuczurak
  71 319 13 37
 
Damian Kierbiec
  71 319 13 36
 
     
Zaopatrzenie :    
Wiesław Olszowski
  71 319 13 40
 
Franciszek Antonowicz
  71 319 13 41
 
     
Asystent w Punkcie Informacji Turystycznej w Lubiążu
 
Marek Czepnik
 
 
     
Ewidencja Działalności Gospodarczej
 
Małgorzata Ostrowska
  71 319 13 42  
     
Biuro Ewidencji Ludności:
 
bed@wolow.pl  
Danuta Granat
  71 319 13 22
 
 
     
Dowody Osobiste :
 
 
Danuta Granat
  71 319 13 23
 
Katarzyna Antkowiak
  71 319 13 23    
 
   
Urząd Stanu Cywilnego :
 
 
Ewa Olcha
  71 319 13 01 / 696 875 968
 
 
 
 
     
Pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień:
 
Anna Mądrzycka 71 319 13 28
 
 
 
Wydział Finansów i Budżetu :
 
     
Skarbnik :
   
Anna Bandoch
  71 319 14 01
   
     
Zastępca Skarbnika :
   
Aneta Skorupska
  71 319 14 02
 
     
Płace :
 
 
Regina Czech
  71 319 14 04
 
     
Kasa Zapomogowo Pożyczkowa:
 
 
Renata Malinowska
  71 319 14 35
 
     
Finanse:
 
 
Aneta Skorupska
  71 319 14 02
 
Beata Sieklicka
 
  71 319 14 02
 
Ewa Jankowska
  71 319 14 03
 

Anna Krzemień

  71 319 14 03
 
     
Podatki:
   
Agnieszka Bryja
  71 319 14 11
 
Katarzyna Kowaluk
  71 319 14 14
 
Lucyna Dumańska
  71 319 14 12
 
Magdalena Golczyńska
  71 319 14 12
 
Marta Borodacz   71 319 14 05  
     
Ks. Podatkowa-Egzekucja :
 
 
Maria Janas
  71 319 14 15
 
     
Referat Budżetu, Edukacji, Kultury i Sportu :
   
Joanna Trymbulak
  71 319 14 30
 
 
 
 
Joanna Piaseczna
  71 319 14 34
 
Ewa Grochowska
  71 319 14 32
 
Beata Andrzejewska
  71 319 14 31
 
Ewa Hruzd   71 319 14 19  
Aleksandra Popiel   71 319 14 18  
     
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji:
 
wit@wolow.pl  
Artur Garbera
  71 319 13 35
 
Paweł Jastrzębski      71 319 13 47  
Anna Lis
71 319 13 47
 
 
Krzysztof Nawój
  71 319 13 20
 
 
 
     
 
 
 
   
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
 
 
Monika Skopowska
  71 319 13 15
 
Katarzyna Wargosz
  71 319 13 14
 
Daniela Osińska
  71 319 13 14
 
Zdzisława Malik
  71 319 13 16
 
Marek Krasowski
  71 319 13 45
 
     
Ochrony Środowiska i Rolnictwa:    
wsr@wolow.pl    
Ewa Teper
  71 319 13 12
 
Magdalena Aleksiewicz
  71 319 13 13
 
Agnieszka Dunal   71 319 13 21  
     
Wydział Zasobów Lokalowych:
   
 
 
Krzysztof Karpiuk
  71 319 13 63
 
Eugenia Szir
  71 319 13 64
 
Helena Dunal
  71 319 13 60
 
Anna Rzeszowska
  71 319 13 62
 
Joanna Wojciechowska
  71 319 13 61
 
Ewa Świerzbińska
  71 319 13 51
 
     
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej:
 
 
Kierownik wydziału:    
Halina Łosiewicz   71 319 13 08  
     
Kinga Pisching-Olejniczak
  71 319 13 43
 
Renata Studenna
  71 319 13 59
 
Małgorzata Krzeszowska
  71 319 13 19
 
     
Wydział Komunikacji Społecznej:    
     
Stanisława Gibek
  71 319 13 18
 
Rafał Zając 
  71 319 13 18
 
Marzanna Koczuk
  71 319 13 17
 
Patrycja-Olech Stawiska
  71 319 13 04
 
     
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:
 
   
Anna Kulesz
  71 319 13 25
 
Jan Druzgała
  71 319 13 30
 
Danuta Lach
  71 319 13 51
 
     
Łukasz Jelec   71 319 13 25  
Obrona Cywilna :
  71 319 13 52
 
     
 

 

Ilość odwiedzin: 146086
Nazwa dokumentu: Telefony i eMaiĺe
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wprowadzała dane: Adrian Kuczurak
Data wytworzenia informacji: 2009-08-11 12:22:00
Data udostępnienia informacji: 2009-08-11 12:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-12 14:49:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner