logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
minus Obwieszczenia 2009
   minus Informacja
   minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 7 kwietnia 2009 r
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

INFORMACJA
 
BURMISTRZA   MIASTA I GMINY WOŁÓW
 
 
dotycząca składów Obwodowych Komisji Wyborczych utworzonych na terenie Gminy Wołów w związku z zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009r. wyborami do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, po ich ukonstytuowaniu się na I Posiedzeniu OKW, które odbyło się 20 maja 2009 r.
 
               Na podstawie art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity   Dz. U. 2007 Nr 190 poz. 1360 ) podaje się do publicznej wiadomości informację o składach Obwodowych Komisji Wyborczych utworzonych na terenie Gminy Wołów, po ich ukonstytuowaniu się:
 
I. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 – Zespół Szkół Publicznych
          w Wołowie, ul. Trzebnicka 14
 
1. Ryszard Kmieciński – Przewodniczący komisji
2. Leokadia Kobylarz – Zastępca przewodniczącego komisji
3. Małgorzata Trzaska – Członek komisji
4. Agnieszka Tomska – Członek komisji
5. Marta Stawiska – Członek komisji
6. Aleksander Juszczyk – Członek komisji
7. Adam Benedykt – Członek komisji
 
II. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 – Zespół Szkół Ogólnokształcących      
                         w   Wołowie, Plac Jana Sobieskiego 2
 
1. Marek Wilk – Przewodniczący komisji
2. Joanna Lebiedowska - Nowak – Zastępca przewodniczącego komisji
3. Leszek Kościewicz –Członek komisji
4. Marianna Trybuszkiewicz – Członek komisji
5. Adriana Wilk – Członek komisji
6. Aneta Cieślik – Członek komisji
7. Dominika Prewysz- -Kwinto – Członek komisji
 
 
 
III. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 – Wołowski Ośrodek Kultury
w Wołowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 6
 
1. Krystyna Ruchniak – Przewodniczący komisji
2. Wiesława Cabaj – Zastępca przewodniczącego komisji
3. Krzysztof Stelmarczyk – Członek komisji
4. Łucja Janc – Członek komisji
5. Jacek Sikorski – Członek komisji
6. Magdalena Drogoń – Członek komisji
7. Halina Łosiewicz – Członek komisji
 
IV. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 – Publiczne Gimnazjum
w Wołowie, ul. Komuny Paryskiej 18
 
1. Zdzisława Wilk – Przewodniczący komisji
2. Michał Janusz Dziarski – Zastępca przewodniczącego komisji
3. Adam Zdobylak – Członek komisji
4. Daniel Mucha – Członek komisji
5. Krystyna Gaweł – Członek komisji
6. Erwin Białkowski – Członek komisji
7. Grzegorz Ostrowski – Członek komisji
 
V. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 – Zespół Szkół – Rolnicze Centrum           Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie, ul.     Tadeusza Kościuszki 27
 
1. Łukasz Tadeusz Ciołek – Przewodniczący komisji
2. Krzysztof Fyda – Zastępca przewodniczącego komisji
3. Anna Hołodnik – Członek komisji
4. Karolina Szatkowska – Członek komisji
5. Maria Krystyna Chmura – Członek komisji
6. Piotr Astramowicz – Członek komisji
7. Marek Krasowski – Członek komisji
 
 
VI. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 – Szkoła Podstawowa nr 2
                  w Wołowie, ul. Fryderyka Chopina 10
1. Barbara Sikorska – Przewodniczący komisji
2. Adrian Baganc – Zastępca przewodniczącego komisji
3. Małgorzata Grzeczkowicz - Mandat – Członek komisji
4. Krystyna Szymańska – Członek komisji
5. Ilona Aniela Bezak – Członek komisji
6. Monika Manuił – Członek komisji
7. Katarzyna Prewysz - Kwinto – Członek komisji
VII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 – Szkoła Podstawowa
                         w Krzydlinie Wielkiej
 
1. Ryszard Szelewa – Przewodniczący komisji
2. Zofia Grygiel – Zastępca przewodniczącego komisji
3. Bożena Szpak – Członek komisji
4. Andżelika Grocholska - Lada – Członek komisji
5. Danuta Zdobylak – Członek komisji
6. Lilla Paprotna – Członek komisji
7. Krzysztof Rzeszowski – Członek komisji
 
VIII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 – Zespół Szkół Publicznych
w Lubiążu, ul. Wojska Polskiego 3
1. Ireneusz Skorupski– Przewodnicząca komisji
2. Bogusław Kokot – Skrobek – Zastępca przewodniczącego komisji
3. Marek Tomasiak – Członek komisji
4. Piotr Świątek – Członek komisji
5. Andrzej Paluszek – Członek komisji
6. Monika Ręka – Członek komisji
7. Elżbieta Kaczmarek – Członek komisji
 
 
 
 
IX. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 – Szkoła Podstawowa
w Mojęcicach, ul. Wołowska 4
 
1. Janusz Czarnowski – Przewodniczący komisji
2. Agnieszka Drzazga – Zastępca przewodniczącego komisji
3. Mirosława Gluz – Członek komisji
4. Ewa Szatkowska – Członek komisji
5. Elżbieta Zadarnowska – Członek komisji
6. Ryszard Klepacz – Członek komisji
7. Jerzy Warszycki – Członek komisji
X. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 – Świetlica wiejska w Gródku
 
1. Maria Balińska – Przewodniczący komisji
 
2. Andrzej Jarmoliński – Zastępca przewodniczącego komisji
3. Urszula Tokarz – Członek komisji
4. Maria Kliczek – Członek komisji
5. Emilia Taper – Członek komisji
6. Bogusława Kobylarz – Członek komisji
7. Adam Góra – Członek komisji
XI. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 – Szkoła Podstawowa
                                       w Warzęgowie
 
1. Anna Kozera – Przewodniczący komisji
2. Halina Moskal – Zastępca przewodniczącego komisji
3. Patryk Olszowski – Członek komisji
4. Alicja Wachowiak – Członek komisji
5. Eugeniusz Opyd – Członek komisji
6. Zygmunt Nowak – Członek komisji
7. Krystyna Nowak – Członek komisji
 
 
 
XII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 – Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie
 
1. Agata Granat – Przewodniczący komisji
2. Jan Aniko – Zastępca przewodniczącego komisji
3. Elżbieta Paździor – Członek komisji
4. Łukasz Wierzbiński – Członek komisji
5. Andrzej Sroga – Członek komisji
6. Anna Skórska – Członek komisji
7. Anna Rutkiewicz – Członek komisji
 
XIII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 – Świetlica wiejska w Dębnie
 
1. Jan Druzgała – Przewodniczący komisji
2. Waldemar Wasilewski – Zastępca przewodniczącego komisji
 3. Kacper Lachowicz – Członek komisji
4. Stanisław Fedoruk – Członek komisji
5. Wiesław Jarmoliński – Członek komisji
6. Katarzyna Jadwiga Kamińska – Członek komisji
7. Andrzej Białowski – Członek komisji
 
 XIV. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 – Zakład Karny w Wołowie,     
                    ul. Więzienna 6
1. Bogumiła Sawicka – Przewodniczący komisji
2. Kazimierz Hołodniuk – Zastępca przewodniczącego komisji
3. Ryszard Brzeziński - Członek komisji
4. Paweł Fedorczak – Członek komisji
5. Jadwiga Wygoda – Członek komisji
6. Andrzej Stefan Binkiewicz - Członek komisji
7. Anna Drzazga – Członek komisji
 
 
 
 
 
XV. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Medyczne – Obiekt Szpitala w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 26
 
1. Lech Zięba – Przewodniczący komisji
2. Artur Fojt – Zastępca przewodniczącego komisji
3. Eugenia Baganc - Członek komisji
4. Anna Kosieradzka – Członek komisji
5. Piotr Maciej Kowalewski – Członek komisji
6. Elżbieta Bereza – Członek komisji
7. Aleksandra Hodana – Członek komisji
 
 
XVI. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16 – Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, ul. Mickiewicza 1
 
1. Małgorzata Szumega – Przewodniczący komisji
2. Barbara Kędzierska – Zastępca przewodniczącego komisji
3. Monika Dydo - Członek komisji
4. Dawid Fojt –Członek komisji
5. Bronisław Grocholski - Członek komisji
6. Klaudia Misiuda – Członek komisji
7. Bogusława Juszczak – Członek komisji
 

Ilość odwiedzin: 4234
Nazwa dokumentu: Informacja Burmistrza Miasta i Gminy
Skrócony opis: dotycząca składów Obwodowych Komisji Wyborczych utworzonych na terenie Gminy Wołów w związku z zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009r. wyborami do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, po ich ukonstytuowaniu się na I Posiedzeniu OKW, które odbyło się 20 maja 2009 r.
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Granat
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Granat
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2009-05-26 11:56:48
Data udostępnienia informacji: 2009-05-26 11:56:48
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-26 12:00:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner