logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia - Rok 2008
   minus 2008-09-11
   minus 2008-09-11
   minus 2008-10-24
   minus 2008-10-17
   minus 2008-11-05
   minus 2008-11-07
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i Ogłoszenia > Obwieszczenia - Rok 2008 > 2008-10-17

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW
dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art.32 ust 2 w związku z art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.z 2008r Nr 25 poz.150 z póź.zm)
zawiadamiam

że w dniu 17.10.2008r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowie dróg wraz z odwodnieniem terenu garaży, Wołów, Aleja Niepodległości
na działkach:
- am 40 nr 26;
- am 41 nr: 8/19, 8/20, 8/21, 8/30, 8/29, 8/28, 8/25, 8/26, 8/27, 8/22, 8/23, 8/24, 8/7. 8/8, 8/9, 8/2, 8/31, 8/6, 8/13, 8/14, 8/15, 8/10, 8/11, 8/12, 8/16, 8/17, 8/18, 8/5, 14/2, 14/1;
- am 34 nr: 45, 37/120, 35/2, 77/1, 40/1, 35/5, 37/12, 76, 33, 48, 42,40/2, 37/124, 39, 36, 35/6, 35/15, 35/13, 35/8, 35/11, 35/7, 35/10. 35/9, 34/14, 37/84, 37/19, 37/26, 37/45, 37/60, 37/100, 37/74, 38/8, 37/23, 37/24, 37/62, 37/67, 37/53, 37/71, 37/56, 37/38, 37/83, 37/113, 37/55, 37/2, 37/112, 37/48, 37/49, 37/52, 37/115, 37/50, 37/85, 37/41, 37/4, 37/35, 37/33, 37/99, 37/101, 37/9, 37/11, 37/102, 37/72,37/89, 37/16, 37/30, 37/103, 37/75, 37/15, 37/15, 37/21, 37/94, 37/97, 37/61,37/110, 37/91, 37/31, 37/105, 327/46, 37/14, 37/25, 37/78 ”

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek:
Alfa Projekt Tomasz Płonka
ul.Szybka 3a/7
50-421 Wrocław

 

Przedmiotowa decyzja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wołów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie.

Ilość odwiedzin: 1408
Skrócony opis: wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dróg wraz z odwodnieniem terenu garaży, Wołów, Aleja Niepodległości
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Teper
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Krasowski
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2008-11-04 11:53:02
Data udostępnienia informacji: 2008-11-04 11:53:02
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-12 11:03:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner