logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus IV Kadencja (2002, Sesje I - IV)
   plus IV Kadencja (2003, Sesje V - XV)
   plus IV Kadencja (2004, Sesje XVI - XXIX)
   plus IV Kadencja (2005, Sesje XXX - XLII)
   plus IV Kadencja (2006, Sesje XLIII - L)
   plus V Kadencja (2006, Sesje I - IV)
   plus V Kadencja (2007, Sesje V - XVI)
   plus V Kadencja (2008, Sesje XVII - ...)
   plus V Kadencja (2009, Sesje XXIX-...)
   plus V Kadencja (2010, Sesje XLV-...)
   plus VI Kadencja (Sesje I - ....)
   plus VI Kadencja (2011, Sesje V ....)
   plus VI Kadencja (2012, XXIII - ...)
   plus VI Kadencja (2013, Sesje XXXIX/2013 - ...)
   plus VI Kadencja (2014, LVI/2014 - ...)
   plus Materiały na sesje Rady Miejskiej w Wołowie VI Kadencji
   plus VII Kadencja 2014 r.
   plus VII Kadencja 2015 r.
   minus VII Kadencja 2016 r.
      plus Sesja XXIV/2016 - 2016.01.28
      plus Sesja XXV/2016 - 2016.02.11 r.
      plus Sesja XXVI/2016 - 2016.03.02
      plus Sesja XXVII/2016 - 2016.03.31
      plus Sesja XXVIII/2016 - 2016.05.12
      plus Sesja XXIX/2016 - 2016.05.16
      plus Sesja XXX/2016 - 2016.06.15
      plus Sesja XXXI/2016 - 2016.06.30
      plus Sesja XXXII/2016 - 2016.07.11
      plus Sesja XXXIII/2016 - 2016.08.18
      plus Sesja XXXIV/2016 - 2016.09.14
      plus Sesja XXXV/2016 - 2016.10.11
      plus Sesja XXXVI/2016 - 2016.11.14
      minus Sesja XXXVII/2016 - 2016.12.20
         minus Porządek obrad
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/227/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, nieruchomości położonych na terenie Gminy Wołów, w ramach regional
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2016r. sprawie uchylenia uchwały nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia nagród
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/229/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/163/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia sta
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/230/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczen
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/231//2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletnie
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/233/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych gmi
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/234/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/235/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowa
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/236/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2017 - 2028
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/237/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2017 rok
         minus Protokół Nr XXXVII/2016
      plus Sesja XXXVIII/2016 - 2016.12.28
   plus Materiały na sesje Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji
   minus Terminarz posiedzeń
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Nazwa dokumentu: Sesja XXXVII/2-16 - 20.12.2016
Podmiot udostępniający: Burmistrz Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Przybytek
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Przybytek
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Przybytek
Data wytworzenia informacji: 2016-12-30 14:33:31
Data udostępnienia informacji: 2016-12-30 14:33:31
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-30 14:38:00

Wersja do wydruku...

corner   corner